Loes

Al vanaf het moment dat ik,  na mijn studies bedrijfscommunicatie en bedrijfskunde,  de eerste serieuze stappen zette op de arbeidsmarkt,  heeft mijn loopbaan in het teken gestaan van de werkende mens in organisaties.  Een onderwerp/werkveld dat me nog steeds enorm boeit en dat ik inmiddels van vele kanten heb mogen aanvliegen: als recruiter,  HR-adviseur,  coach,  trainer en als sparringpartner voor organisaties bij het werken aan duurzame inzetbaarheid en in mobiliteitstrajecten.

Er is veel veranderd in de afgelopen jaren,  maar mijn visie op de werkende mens in organisaties is onveranderd gebleven.  Ik geloof in de kracht van ieder mens.  Ik geloof dat ieder mens van waarde wil zijn en de motivatie heeft om te groeien.  In organisaties waar het lukt om met elkaar een omgeving te creëren waar ruimte is voor het échte gesprek en eigen regie,  gebeuren mooie dingen. Er ontstaat beweging en progressie.

Voor mijn werk betekent dit dat ik, in alles wat ik doe, inzet op een context waarin mensen zich gezien voelen en waarin ze vanuit autonomie en (zelf)vertrouwen op een positieve manier vorm kunnen geven aan hun (loopbaan)ontwikkeling. Progressiegericht werken helpt me hierbij. Het is een praktische, op de wetenschap gestoelde, aanpak die naadloos aansluit bij mijn visie en waarvan ik dagelijks de mooie effecten mag zien.

Een praktische beschrijving van Lotte (leidinggevende dienstverleningssector): 

"Ik kwam hier binnen met een grote chaos in mijn hoofd en die heb jij mij helpen structureren.  Door jouw vragen en jouw aanpak kon ik losse flarden een vaste plek geven.  Het is een logisch geheel geworden en zo ben ik stappen gaan zetten.  De gesprekken waren ontspannen en positief.  We hebben zeker ook gelachen.  Dat vond ik heel prettig.  Ik weet waar ik naartoe wil en ik kan weer verder!!"

Wil je zelf ontdekken hoe ik werk en ervaren of dit bij jou past? Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

 

Hartelijke groet, Loes

 

 

 
Enkele klanten:
 
 
       
 
       
  Physitrack® - The world leader in mobile exercise ...