WERKENERGIEANALYSE®

‘Bevlogen mensen zijn vol met energie,  zijn heel enthousiast over hun werk en gaan er helemaal in op.’

Prof. Dr. Arnold Bakker (Eramus Universiteit Rotterdam)   

Hoe staat het met jouw werkgeluk en bevlogenheid?
Vind je nog voldoende uitdaging en energie in je werk? 

Met de Werkenergieanalyse®,  waarvoor ik sinds 2017 een licentie heb,  krijg je een helder en actueel antwoord op deze vragen. De werkenergieanalyse is een analyse-instrument dat online wordt ingevuld en waarmee je inzicht krijgt in je energie- en stressbronnen op functie- en organisatieniveau. In een persoonlijk gesprek bespreken we vervolgens de rapportage en bouwen we hierop voort.  Zo ontdek je welke toekomstige acties voor jou effectief zijn. 

De Werkenergieanalyse® kan worden ingezet in verschillende coachingstrajecten, maar ook zonder traject is het een nuttig instrument voor het meten van de werkbalans en het in kaart brengen van zinvolle stappen vooruit.  Het leuke is bovendien dat we na verloop van tijd kunnen meten welke progressie je hebt geboekt en waar je nog aan zou willen werken.  Ontwikkeling blijft immers doorgaan! 

OP STOOM!

In het ontwikkelprogramma Op Stoom! starten we altijd met de Werkenergieanalyse®. Op Stoom! is een energiegevend groepsprogramma waarin je aan de slag gaat met je eigen werk & loopbaan en met je eigen werkenergiebalans. De kracht van beweging! Klik hier voor meer informatie. 

TOEPASSING IN ORGANISATIES

Voor organisaties gebruik ik de Werkenergieanalyse® in begeleidingstrajecten ter verbetering van de Duurzame Inzetbaarheid.  Zowel op het niveau van de individuele medewerker,  als ook op team- en organisatieniveau, vormt de analyse een startpunt voor verdere ontwikkeling.  Er kan heel gericht actie worden ondernomen, dankzij het inzicht vanuit deze nulmeting.  Na verloop van tijd geeft een vervolgmeting weer op welke manier de ondernomen acties effect hebben gehad.