OP STOOM!

Willen mensen in beweging komen vanuit eigen motivatie, dan is naar mijn mening de benaderingswijze essentieel. Het gaat om faciliteren en stimuleren. Niet om duwen en voorschrijven. De afgelopen jaren heb ik me daarom steeds meer verdiept en bekwaamd in progressiegericht werken. Dit is een aanpak waarmee mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om vanuit vrije keuze stappen te zetten. Een belangrijke rol hierin spelen de psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding. 

Het wordt voor organisaties steeds belangrijker om medewerkers te stimuleren zelf de regie te pakken over hun functioneren en hun loopbaan. Met het programma 'OpStoom!' ondersteun ik hen daarbij:

  • Enerzijds door de medewerkers in workshops te faciliteren, stimuleren en activeren tot het zetten van stappen.
  • Anderzijds door leidinggevenden kennis te laten maken met gesprekstechnieken die zij dagdagelijks kunnen inzetten.

Vanzelfsprekend zijn de workshops zo ingericht dat zoveel mogelijk op de psychologische basisbehoeften wordt ingespeeld. Ik bied een breed aanbod in oefeningen, methodieken en technieken. Medewerkers en leidinggevenden worden hiermee niet alleen aangespoord om te reflecteren en onderling in gesprek te gaan, maar ook om na te denken over wat voor hen werkt en op welke manier zij een bepaalde techniek passend kunnen maken voor de eigen situatie.

Dankzij 'OpStoom!' ontstaat er beweging, zowel bij individuele medewerkers als binnen de organisatie. Het programma helpt de (continue) dialoog op gang te brengen. Dit leidt niet alleen tot betere prestaties, maar ook tot meer welbevinden en een grotere betrokkenheid. 

Meer weten? Ik ga graag in geprek!