OP STOOM!

Verandering, zelfregie, bevlogenheid, een nieuwe manier van werken…..Ik geloof niet in ‘van bovenaf’ opleggen. In de afgelopen jaren ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de kracht van faciliteren en stimuleren. Ik ervaar telkens weer hoeveel er kan worden bereikt door ruimte te bieden aan ontdekken, ervaren, eigen inzichten en het zetten van stappen vooruit. Dankzij progressiegerichte werkvormen, inzichten en interventies ontstaat beweging die al in korte tijd voor verandering kan zorgen. Dit zie ik in mijn individuele begeleiding, maar ook in het groepsprogramma Op Stoom!

OP STOOM! is hèt programma voor verandertrajecten. Of het nu gaat om persoonlijke veranderingen (denk aan Duurzame inzetbaarheid) of teamtrajecten, het programma wordt op maat samengesteld en deelnemers worden positief gestimuleerd in het zetten van stappen vooruit.

Een boeiend neveneffect van OP STOOM! is dat mensen die werken met andere mensen (en wie doet dat niet?) ook in de relaties met die anderen (denk aan klanten, aan leidinggeven etc.) gebruik kunnen leren maken van progressiegerichte inzichten en interventies. Een beweging dus die doorgaat en niet stopt na enkele bijeenkomsten. Medewerkers en teams raken Op Stoom!

Meer weten? Ik ga graag in geprek!