<< terug

Bloei in duurzame inzetbaarheid

Jan zit tegenover me: heel anders dan toen hij voor het eerst bij me binnenkwam. In het kader van Duurzame inzetbaarheid mag hij van zijn werkgever onderzoeken hoe hij de komende jaren op een prettig en gezonde manier kan blijven werken. In het begin had hij zijn twijfels over het traject. ‘Wie zegt me dat ze me niet gewoon naar buiten willen bonjouren?’ Ik begrijp zijn twijfel. Door zijn tempo te volgen, begrip te tonen voor zijn situatie en klein te beginnen, is Jan inmiddels toch vrij voortvarend aan de slag gegaan.

Via onder andere de Werkenergieanalyse waarmee we Jan zijn huidige situatie in beeld hebben gebracht, via Jobcrafting waardoor Jan concrete acties heeft kunnen nemen om zijn huidige werk te verbeteren, zijn we uitgekomen bij het zoeken naar mogelijkheden buiten zijn huidige functie om. Onze verstandhouding heeft zich inmiddels zo ontwikkeld dat hij dit met me aandurft. Hij weet dat alles wat wij bespreken sowieso tussen ons blijft. Ik help Jan om vrij te brainstormen over taken/rollen/projecten die hij binnen de huidige organisatie nog wel zou willen oppakken en wat hij buiten de organisatie zou willen doen. Hij komt met goede en onverwachte ideeën. Aan de hand van mijn verdiepende vragen maken we deze ideeën concreter en toetsen we ze aan diverse criteria, waaronder haalbaarheid. Alleen de wensen van Jan tellen. De organisatie mag er later iets over zeggen.

Nu Jan weer tegenover me zit, is dit inmiddels gebeurd. Vorige keer hebben we samen het gesprek voorbereid dat hij gisteren met zijn werkgever heeft gevoerd. Jan vertelt me dat het voor beide partijen een heel goed gesprek is geweest.  Hij heeft met zijn werkgever afgesproken dat hij parttime aan de slag mag gaan met één van de voorstellen die hij heeft gedaan. De andere uren blijft hij in zijn eigen functie werken. Er wordt een BBL-leerling aangetrokken die door Jan wordt opgeleid en die hem gaat ondersteunen in zijn werk. Zo wordt zijn werk uitdagender en minder belastend.

Er zit een stralende Jan voor me: De bloei is al ingezet. Van zijn werkgever mag hij de gesprekken die we nog ‘over hebben’ gebruiken om met mij na te denken over hoe hij straks de leerling wil gaan begeleiden. Daar gaan we meteen mee aan de slag!