<< terug

Beweging in outplacement

 ‘Ik merk dat ik meer rust vind. Het lukt me zelfs om af en toe een beetje te genieten van het thuiszijn.’ Judith zit bij me aan tafel. We trekken al een paar weken samen op. Door een reorganisatie is ze haar baan kwijt geraakt. Haar werkgever heeft haar een outplacementtraject aangeboden. Ze had het erg naar haar zin in haar baan, dus het ontslag valt haar zwaar. Dat is begrijpelijk en daar besteden we aandacht aan in onze gesprekken.

Judith twijfelt aan haar kansen op de arbeidsmarkt. Ze heeft al lang niet meer gesolliciteerd en vindt het spannend. Nu we een paar gesprekken hebben gevoerd en ik haar heb kunnen helpen met het in beeld brengen van haar kwaliteiten, drijfveren, wensen, ervaring etc., is haar vertrouwen gegroeid. Ze weet nu goed wat ze in huis heeft en ze weet wat ze wil. Ze gaat sowieso solliciteren in haar eigen vakgebied. Daarnaast wil ze, nu ze toch op zoek moet naar een andere baan, de kans grijpen om breder te kijken.

Ik stel haar voor de beroepenschatkist van Annet Brinkhuis te gebruiken. Een mooi instrument dat ik zoals altijd op mijn eigen manier inzet, passend bij de vraagstelling van Judith. Zo kan ik haar helpen om haar ideeën concreter te maken. Ik vraag Judith om de beroepen meerdere keren op basis van verschillende criteria te selecteren en groeperen. Terwijl zij bezig is, noteer ik de opmerkingen die ze maakt. Juist als mensen druk bezig zijn, zeggen ze onbewust vaak nuttige en cruciale dingen. Daarom schrijf ik mee. Uiteraard stel ik veel vragen. Vragen die uitnodigen tot dieper nadenken. Judith ontdekt verbanden en haalt informatie uit de dingen die ze doet, zegt en ziet.

Vooraf dacht ze nog dat haar interesses heel breed en divers zouden zijn, maar uiteindelijk komen er twee werkvelden duidelijk naar voren. Deze wil ze verder onderzoeken. We bespreken hoe ze dat het best kan doen. Mijn overtuiging is: als je keuzes wilt maken, is het belangrijk om er zelf actief mee aan de slag te gaan. Of en hoe je dat wilt doen, bepaal je uiteraard zelf. Ik noem twee mensen uit mijn netwerk die in de gekozen werkvelden werkzaam zijn en waarmee Judith contact zou kunnen leggen. ‘Nieuwsgierig netwerken’ noem ik dat. Judith kiest ervoor om deze personen zelf te benaderen. Verder gaat ze op zoek naar informatie via diverse opleidingen en een contact in haar eigen netwerk.

De fase van Beweging draait volop! Over 3 weken zien we elkaar pas weer, zodat ze voldoende tijd heeft om de contacten te leggen. In de tussentijd bellen en mailen we.